2019.04.16, 10:46
EU közlekedésbiztonsági helyzetértékelés 2018

Az uniós baleseti statisztikai adatok háttere.

Az Európai Unióban a közúti közlekedési balesetben életét vesztett személyek száma tavaly mintegy 1%-kal csökkent az előző évhez képest. Ezáltal az uniós szinten összesített közúti halálozási adatok a 2014-2015. évi stagnálást, majd némi emelkedést követően harmadik éve folyamatosan csökkenést mutatnak, még ha annak mértéke csekély is.

Az Európai Bizottság legfrissebb közleménye szerint 2018-ban mintegy 25 100 fő vesztette életét a közösség úthálózatán, mely kb. 150 fővel kevesebb a 2017. évinél, és csaknem 6 500 fővel kevesebb, mint azt az évtizedforduló évében tapasztalhattuk. A halálos áldozatokon túlmenően tavaly további 135 000 fő szenvedett súlyos sérüléseket közúti balesettel ok-okozati összefüggésben. A közúti halálozások száma 21%-kal csökkent 2010-hez képest, mely a hatályos közösségi közlekedésbiztonsági program báziséve.

Ez azt jelenti, hogy az uniós célkitűzés teljesítése – a közúti halálozások számának felére csökkentése 2010 és 2020 között – nagyon valószerűtlen. A következő szűk két év alatt ugyanis olyan mértékben, több mint 9 000 fővel kellene visszaszorítani a balesetben meghalt személyek számát, mely az eltelt nyolc év során, azaz négyszer ennyi idő alatt sem sikerült. Ezért minden szinten és ágazatban határozott, konkrét és jól összpontosított intézkedésekre, továbbá legfőbb politikai támogatásra van szükség annak érdekében, hogy a közúti közlekedésbiztonság területén jelentős és tartós javulás következzen be.

A közúti baleseteknek a személyi sérüléseken, haláleseteken és a keletkezett anyagi károkon túlmenően jelentős gazdasági kihatásai is vannak. Számokkal kifejezve a halálos kimenetelű és a súlyos sérüléssel járó közúti balesetek éves költsége a becslések szerint több mint 120 milliárd EUR, amely körülbelül a GDP 1%-ának felel meg (ide tartoznak mindazok a humánus és szociális költségek, melyek többek között a balesetekkel, a helyszíni, valamint az azt követő eljárási munkálatokkal, az egészségügyi ellátással, a rehabilitációval, a károk elhárításával és rendezésével kapcsolatosak).

Annak ellenére, hogy az EU közlekedésbiztonsági adatgyűjtésének kezdete óta a legkedvezőbbnek a 2018-os év adatai számítanak (éves szinten még soha nem regisztráltak 25 100 fő, vagy ennél kevesebb áldozatszámot), az uniós szakértők és politikai döntéshozók mégsem lehetnek elégedettek. Ennek oka, hogy a közúti közlekedésbiztonság terén az elmúlt öt évben csak rendkívül csekély javulás történt, továbbá az éves teljesítmények már a kezdetektől, azaz 2011. óta rendre elmaradtak az uniós program teljesítéséhez szükséges időarányos mértéktől. Ezt szemlélteti a következő ábra.

Az ezredfordulót követően 2010-ig a közúti halálozások száma jelentős mértékben, 43%-kal csökkent az EU-28-ak területén. Az évtized fordulót követően, már az új uniós program első három évében a közúti közlekedésbiztonsági helyzet közel az elvárásoknak megfelelően alakult. A 2014. évben azonban kedvezőtlen irányváltás történt, és az áldozatszám közösségi szintű növekedése két évig tartott  2014-től az elvárt fejlődés ütemétől jelentős mértékű távolodás történt, és ezen még az előző három év összességében kedvező adatai sem tudtak érdemben változtatni.

A következő táblázat az elmúlt években regisztrált közúti halálos áldozatok számát, valamint azok alakulását szemlélteti az előző évhez, valamint a hatályos uniós program bázisévéhez, 2010-hez képest.

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Közúti áldozatszám (EU 28)

 

31 595 30 808 28 339 26 053 26 057 26 189 25 726 25 249 25 100
Előző évhez mért fejlődés bázisév -3%

 

-8% -8% 0% +0,5% -2% -2% -1%

 

2010-hez mért fejlődés bázisév -3% -10% -18% -18% -17%  -19% -20% -21%

 

Az Európai Unióban a közúti balesetben meghalt személyek száma 2010 és 2018 között éves átlagban 2,7%-kal csökkent, mely jelentősen alacsonyabb, mint a közösségi célkitűzéshez szükséges évi 6,7%-os csökkenés (kevesebb, mint a fele). Ez az elmaradás egyben azt is jelenti, hogy a hátralévő két évben, azaz 2019-ben és 2020-ban olyan jelentős halálos áldozatszám csökkentés lenne szükséges az EU céljának teljesítése érdekében, melynek rendkívül csekély a realitása (kizárólag 19%-os éves áldozatszám csökkenés esetén valósulhatna meg a közösségi célkitűzés)!

Végezetül három ábrát mutatunk be, mely az egy évvel ezelőtti helyzetet tükrözi, tekintettel arra, hogy ilyen részletességgel 2018 évi hivatalos uniós baleseti adatok még nem ismertek.

A 2017 évi adatok alapján a halálos közúti közlekedési balesetek 8%-a autópályán, 54%-a lakott területen kívüli utakon, míg 38%-a lakott területen belül történt.

Fontos megállapítás, hogy a közúti balesetben meghalt sérülékeny közlekedők (gyalogosok és kétkerekű járművel közlekedők) aránya 2017-ben elérte a 47%-ot, és ezzel 1%-os mértékben meghaladta a közúton életüket vesztő személygépkocsi vezetők és utasok arányát (korábban utóbbiak voltak többségben).

A vizsgált évben a közúti balesetben meghalt személyek közül minden ötödik (az összes áldozat 21%-a) gyalogosként közlekedett, a kerékpárosok pedig az összes közúti halálos áldozat 8%-át tették ki. A kerékpáros halálesetek száma rendkívül csekély mértékben, mindössze 2%-kal csökkent 2010 és 2017 között, ami egytizede a teljes, valamennyi közúthasználóra vonatkozó halálozási csökkenésnek (-20%). Ennél kedvezőbb, de lényegében hasonló trend, az általános tendenciánál alacsonyabb csökkenési ütem mutatható ki a gyalogos áldozatok esetében is (-17%).

2017-ben az összes közúti halálos áldozat 34%-a a 25-49 évesek közül került ki, a 25 év alattiak aránya 17%. Az is látható, hogy minden nyolcadik haláleset áldozata 18-24 év közötti személy volt (baleseti részesedésük 13%), holott az EU lakosságának mindössze 8%-a tartozik ebbe a csoportba. Ez azt jelenti, hogy a 18-24 évesek, azaz a fiatal felnőttek veszélyeztetettsége kimagasló más korcsoportokhoz képest. Különösen a kezdő, illetve kevés tapasztalattal rendelkező fiatal gépjárművezetők sérülési és halálozási kockázata magas, ezen belül is különösen a fiatal férfiaké (a balesetben meghalt 18-24 évesek 67%-a járművezető, 8%-a gyalogos, a többi jármű utasa volt).

Általánosságban elmondható, hogy az Európai Unióban a közúti balesetek halálos áldozatainak átlagos életkora növekszik. Míg 2010-ben a közúti halálesetek mindössze 18%-a érintette a 65 év felettiek korosztályát, addig ez az arány 2017-ben elérte a 28% -ot. Az idősek különösen városon belül, gyalogosként közlekedve vannak kiemelt veszélyben.

Évadzáró Győrött

A Győri Audi ETO KC csapata a hétfői nagyközönségnek szánt évadzáró után megtartotta a zártkörű szakmai ünnepséget is.

...
2022.06.08. 12:55

Évadzáró Győrött

A Győri Audi ETO KC csapata a hétfői nagyközönségnek szánt évadzáró után megtartotta a zártkörű szakmai ünnepséget is.

Ügyesen szerepeltek, gratulálunk a nyerteseknek!

Az ORFK-Országos Baleset-megelőzési Bizottság által szervezett „Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa” országos döntője véget ért, kihírdették a nyerteseket.

...
2022.06.02. 18:19

Ügyesen szerepeltek, gratulálunk a nyerteseknek!

Az ORFK-Országos Baleset-megelőzési Bizottság által szervezett „Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa” országos döntője véget ért, kihírdették a nyerteseket.

Közlekedésbiztonsági kupa középiskolásoknak

Bringával, motorkerékpárral és autóval is meg lehet nyerni a közlekedésbiztonsági kupát.

...
2022.06.01. 12:49

Közlekedésbiztonsági kupa középiskolásoknak

Bringával, motorkerékpárral és autóval is meg lehet nyerni a közlekedésbiztonsági kupát.

Kiderült ki a legjobb bringás!

XVIII. alkalommal rendezte meg az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK-OBB) a Kerékpáros Iskola Kupa versenyt.

...
2022.05.19. 21:21

Kiderült ki a legjobb bringás!

XVIII. alkalommal rendezte meg az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK-OBB) a Kerékpáros Iskola Kupa versenyt.

Teherautók és buszok ellenőrzése

Háromnapos közúti akcióban ellenőrzik a teherautókat és buszokat Magyarország területén.

...
2022.04.05. 17:59

Teherautók és buszok ellenőrzése

Háromnapos közúti akcióban ellenőrzik a teherautókat és buszokat Magyarország területén.

Truck & Bus ellenőrzési akció eredményei

Az őszi Roadpol „Truck & Bus” közúti, összeurópai ellenőrzés-sorozatban 19 tagállam rendőrhatóságai vettek részt.

...
2021.12.09. 12:20

Truck & Bus ellenőrzési akció eredményei

Az őszi Roadpol „Truck & Bus” közúti, összeurópai ellenőrzés-sorozatban 19 tagállam rendőrhatóságai vettek részt.

Polgárőrök versenyeztek a Groupama pályán

A Hungaroring közepén elhelyezkedő Groupama vezetéstechnikai pályán szokatlan verseny folyt a múlt hétvégén.

...
2021.10.09. 11:34

Polgárőrök versenyeztek a Groupama pályán

A Hungaroring közepén elhelyezkedő Groupama vezetéstechnikai pályán szokatlan verseny folyt a múlt hétvégén.

Kiderült ki a legjobb kamionsofőr!

Szeptember utolsó hétvégéjén az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság is képviseltette magát az "5 tengelyen - biztos kézzel" közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai kamionos verseny döntőjén.

...
2021.10.05. 11:19

Kiderült ki a legjobb kamionsofőr!

Szeptember utolsó hétvégéjén az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság is képviseltette magát az "5 tengelyen - biztos kézzel" közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai kamionos verseny döntőjén.