2011.12.27, 16:21
Drákói büntetések Szlovéniában

Viszonylag kevesen tudják, hogy július 01-én az eddigieknél szigorúbb előírások léptek hatályba a szomszédos Szlovéniában is.

Viszonylag kevesen tudják, hogy július 01-én az eddigieknél szigorúbb előírások léptek hatályba a szomszédos Szlovéniában is. Az új szabályozás elemei között olyanok is megtalálhatók, melyek magyar szemmel már-már drasztikusnak is tűnhetnek. Nem árt, ha ezeket az új szabályokat, továbbá a szabályszegések elkövetésével járó szankciókat mindazok a magyar autósok is ismerik, akik a szlovén határt a jövőben átlépik, vagy átlépni tervezik. 

Új közlekedésbiztonsági törvénycsomag

Szlovéniában a közúti közlekedést szabályozó jogszabályi háttér felülvizsgálata már évekkel ezelőtt megkezdődött. A munkálatok a szlovén Közlekedési Minisztérium és Belügyminisztérium stratégiai együttműködésén alapultak. A kidolgozás során figyelembe vették a közlekedésbiztonsági trendeket, a nemzetközi gyakorlatokat és tapasztalatokat, a holland szakemberek által megvalósított, az EU Bizottság támogatását élvező Twinning projekt eredményét, valamint az olyan alapvető szakmai követelményeket, mint az átláthatóság, a viszonylagos egyszerűség és követhetőség.

Bírságemelés és szankció szigorítás Szlovéniában

A korábbi évtizedek szlovén szabályozása meglehetősen bonyolult volt, hiszen gyakorlatilag egyetlen törvény tartalmazta a közúti közlekedéssel kapcsolatos valamennyi fő szabályokat. A 2011. július 01-én hatályba lépett módosítások eredményeként a régi, elavult közlekedésbiztonsági törvény helyett négy önálló jogszabály született. Ezek a törvények egymástól elkülönítve tartalmazzák a közúti közlekedés, a gépjárművezető képzés és vizsgáztatás szabályait, továbbá a gépjárművek fogalomban való részvételével, valamint a közutak kiépítésével és kezelésével kapcsolatos előírásokat.

Az új közúti közlekedési szabályokról általában

A szlovén Közúti Közlekedési Szabályok Törvénye jellegében és tartalmában más, mint a magyar KRESZ, hiszen a közúti közlekedési szabályok mellett a szabályszegések lehetséges, illetve kötelezően előírt szankcióit is meghatározza.

A törvény megalkotásával a szlovén jogalkotók azt a célt tűzték ki, hogy dél-nyugati szomszédunk területén tovább javuljon a közlekedés biztonsága, s csökkenjen a balesetekben életüket vesztett, illetve megsérült személyek száma. Az új törvény által számos közlekedési szabályszegés fenyegetettsége jelentősen megnőtt, ugyanakkor néhány jogsértés esetén a jövőben enyhébb bírság kiszabására kerülhet sor.

A fentieken túl pontosításra került a közterület felügyelők tevékenysége, módosultak a jármű lefoglalásával, az ittas vezetéssel, valamint a kerékpáros fejvédő sisakkal kapcsolatos szabályok. 

Szigorúbb szankciók 2011. július 01-től

Általánosságban elmondható, hogy a szankciók azoknak a szabályszegéseknek az esetében szigorodtak, melyek a közúti balesetek létrejöttében, valamint a halálos és súlyos sérülések kialakulásában kiemelt szerepet játszanak, illetve nagy gyakorisággal fordulnak elő. Ide tartozik például a gyorshajtás, valamint az ittasan, illetve drog hatása alatt történő járművezetés, melyek közismerten az európai közutak „legfőbb gyilkosai”. 

Szlovéniában a hatályos jog a közlekedési jogsértések sorából kiemeli a súlyos, valamint kiemelt közlekedési szabályszegéseket. Súlyos szabálysértések közé azok a jogsértések tartoznak, melyeket Szlovéniában a jogalkotó legalább 300 euro bírsággal, továbbá járművezetéstől eltiltással, ill. büntetőpontok kiszabásával fenyegeti. A jogrendszer nem tesz különbséget a szlovén és a külföldi állampolgárok között, így a büntetések kiszabásával, az előállítással, az okmányok elvételével, vagy éppen a jármű lefoglalásával kapcsolatos szabályok valamennyi szabálysértő esetében megegyeznek.

A teljesség igénye nélkül a súlyos szabálysértések közé tartozik például a vasúti átjárón való áthaladás szabályainak a megsértése, egyes (pl. az elsőbbséget szabályozó) közúti jelzőtáblák figyelmen kívül hagyása, és a kötelező haladási irány figyelmen kívül hagyása. 

Kiemelt közlekedési szabálysértés esetén az új törvény 1 200 euro bírság kiszabásáról, valamint 18 büntető pont adásáról rendelkezik. Tekintettel a hatályos szlovén előírásokra, a maximális 18 pont elérésekor a vezetői engedély érvényessége megszűnik. 

Az előzőekben leírt szigorú szankciók az alábbi hét szabályszegésre vonatkoznak:

·         menetiránnyal szembeni közlekedés autópályán és egyéb osztottpályás úton, mely irányonként legalább két forgalmi sávval rendelkezik,

·         megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó szabályok megsértése gyalogos zónákban, valamint lakó- pihenő övezetben (30 km/h feletti sebességtúllépés)

·         megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó szabályok megsértése lakott területen belül (50 km/h feletti sebességtúllépés),

·         Ittas járművezetés 1,10 ezreléket meghaladó vér-, ill. 0,52 mg/l légalkohol érték esetében (kezdő vezetőknél: 0,50 ezrelék, ill. 0,24 mg/l ez az érték),

·         kábító és bódító hatású szerek hatása alatti járművezetés,

·         az alkohol és a drogteszt alkalmazásának megtagadása,

·         eltávozás a baleset helyszínéről.

 

Szlovéniában gyorshajtás elkövetéséért akár a gépkocsi bezúzására is sor kerülhet. Az erről szóló külön cikkünket elolvashatja itt!


A vezetői engedély érvényességének megszűnése

A vezetői engedély érvényességének megszűnése egyike a legnagyobb visszatartó hatással bíró szankcióknak, mely jóval szigorúbb, mint a hazánkban is alkalmazott vezetői engedély ideiglenes bevonása. Összehasonlításképpen: az a járművezető, aki hazánkban a közlekedési szabályszegései következtében 18 pontot ér el, vezetői engedélyét ideiglenesen, hat hónap időtartamra automatikusan elveszíti.

Ezzel szemben Szlovéniában a vezetői engedély érvényessége nem automatikusan szűnik meg, hanem arról a bíróság rendelkezik. Az intézkedés azt jelenti, hogy az érintett járművezető valamely kiemelt szabályszegés elkövetésekor (egyben a 18 pont elérésekor) az adott vezetői engedélyét véglegesen elveszíti. Új vezetői engedély megszerzésére pedig legkorábban hat hónap elteltével nyílik lehetősége.

Az új jogosítvány megszerzéséhez azonban mindent „elölről kell kezdeni”, azaz el kell végezni az elméleti és gyakorlati tanfolyamokat, és sikeresen kell teljesíteni mindazokat a vizsgákat, melyek a vezetési jogosultságot első alkalommal megszerző személyekre is vonatkoznak. A tanfolyammal járó költségek természetesen az ismételten pályázót terhelik.

A jármű elkobzásának lehetősége

A jármű elkobzása talán a legdrasztikusabbnak ható szankció, mely közúti közlekedési szabályszegés elkövetése esetén járhat. Ebben az esetben ugyanis a tulajdonosnak, vagy üzemben tartónak a jármű feletti rendelkezési joga megszűnik.

Ennek a jogintézménynek az alkalmazása nem kötelező, az eljáró rendőrnek ugyanakkor – a jogsértés valamennyi körülményét mérlegelve – jogában áll lefoglalni a járművet, mint a szabályszegés elkövetésének az eszközét.

Az elkobzás folyamata az alábbiak szerint történik. Az eljáró rendőr meghatározott jogsértések elkövetése esetén lefoglalja a járművet, majd hivatali eljárás veszi kezdetét, mely végén a bíróság meghozza jogerős döntését. Amennyiben a bíróság a jármű elkobzásáról rendelkezik, abban az esetben vagy értékesítik a járművet a piacon, vagy pedig – rosszabb esetben – a jármű bezúzására, azaz fizikai megsemmisítésére kerülhet sor. Mindezt természetesen gyártmánytól és típustól függetlenül!

A bíróság akkor is dönthet így a jármű sorsáról, ha a szabálysértő és a tulajdonos személye nem egyezik meg, azaz kölcsönadott gépkocsi is bezúzásra kerülhet.

2011. július 01-től az alábbi esetekben kerülhet sor elkobzás alkalmazására:

 

a)       Ha a szabálysértőt az utolsó két évben legalább három alkalommal jogerősen elmarasztalták az alábbi szabálysértések elkövetése miatt:

 

·         megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó szabályok megsértése gyalogos zónákban, valamint lakó- pihenő övezetben (20 km/h feletti sebességtúllépés),

·         megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó szabályok megsértése lakott területen belül (30 km/h feletti sebességtúllépés),

·         megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó szabályok megsértése lakott területen kívül (40 km/h feletti sebességtúllépés),

·         megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó szabályok megsértése autópályán (50 km/h feletti sebességtúllépés),

·         ittas járművezetés,

·         kábító és bódító hatású szerek hatása alatti járművezetés,

·         az alkohol és a drogteszt alkalmazásának megtagadása.

 

b)      Járművezetés az eltiltás hatálya alatt történő vezetés esetén (akár első alkalommal is).

 
Egyéb módosítások

Az előzőekben ismertetetteken túl egyéb szabályozási elemek is módosultak.

Júliustól egyes esetekben csökkent a kiszabható bírság összege, illetve a szabályszegéshez kötődő pontok száma. Ide általában azok a jogsértések tartoznak, melyek a közúti közlekedés biztonságát kisebb mértékben veszélyeztetik. Ezek sorában említhető meg a nehéz tehergépkocsik hétvégi közlekedésének korlátozására, a rakomány ki- és berakodási szabályaira, valamint a figyelmeztető jelzést használó járművekre vonatkozó szabályok megsértése.

Néhány fontosabb szabályszegés esetében a kiszabható bírság összege, a büntetőpontok száma, illetve a vezetői engedélyt érintő intézkedés napjainkban az alábbiak szerint alakul.

 

Szabályszegés

Bírság (euro)

Büntetőpont

Vezetői engedélyt érintő szankció

Biztonsági öv használatának mellőzése

120

 

Telefonhasználat a jármű vezetése közben

120

 

Elsőbbség meg nem adása gyalogos-átkelőhelyen

300

5

 

Tilos jelzésen való áthaladás

300

5

 

Baleset helyszínének elhagyása

1 200

18

érvénytelenítés

Enyhítés történt az ittas vezetés esetén alkalmazott kényszerintézkedések vonatkozásában.

A korábbi szabályozás kötelezte az intézkedő rendőrt arra, hogy 0,52 mg/l feletti alkohol koncentráció esetén az érintett járművezetőt 6-12 órára közbiztonsági őrizetbe vegye.  Hasonló eljárásra került sor drog hatása alatti járművezetés gyanúja esetén, továbbá ha a járművezető az alkoholteszt megfújását, vagy a drogteszt alkalmazását megtagadta.

A hatályba lépő új szabályozás ezt a kötelezettséget megszüntette, s mindössze a kényszerintézkedés lehetőségét hagyta meg.

Júliustól módosultak a kerékpáros fejvédő használatának szabályai is. Az új jogszabály kötelező jelleggel írja elő a kerékpáros fejvédő használatát valamennyi kerékpáros részére, fiatalokra és idősebbekre egyaránt. A régi szabályozás csak a 14 év alatti gyermek kerékpárosokra írta elő ezt a kötelezettséget Szlovéniában.

Megjegyzésre szorul ugyanakkor, hogy a 14 év alattiak esetén a szülő tartozik jogi felelősséggel a sisak viseléséért (a bírság összege max. 120 euro), míg az idősebbek vonatkozásában szankció egyelőre nincs meghatározva, tehát a szabályozás inkább preventív, tudatformáló jellegű.

Végezetül pontosításra és kiegészítésre került a közterület felügyelők tevékenysége, akik ezen túl az önkormányzati utakon sebességellenőrzést is végezhetnek.

(A cikk megírásához a szlovéniai információkat Manfred Kepe úr, a Murska Sobota régió közlekedésrendészetének helyettes vezetője szolgáltatta.)

 

Villanyozd fel magad!

Május 5-én, pénteken kezdődik és egész hétvégén tart az e-Mobility Show Budapest.

...
2023.05.04. 08:24

Villanyozd fel magad!

Május 5-én, pénteken kezdődik és egész hétvégén tart az e-Mobility Show Budapest.

Bővül a kerékpárosvilág

Május 6., szombattól újabb buszjáratokon lehet Budapesten kerékpárt szállítani.

...
2023.05.03. 18:25

Bővül a kerékpárosvilág

Május 6., szombattól újabb buszjáratokon lehet Budapesten kerékpárt szállítani.

Felfüggesztett rolizásért

Elektromos rollerrel is elkövethető az ittas járművezetés.

...
2023.05.02. 15:48

Felfüggesztett rolizásért

Elektromos rollerrel is elkövethető az ittas járművezetés.

Csak május elsején lesz sétarakpart

A Ferenc pápa látogatásával összefüggő forgalmi korlátozások miatt szombaton és vasárnap nem, de május 1-jén, a hétfői ünnepnapon ismét lezárják a pesti rakpart egy szakaszát.

...
2023.04.28. 19:43

Csak május elsején lesz sétarakpart

A Ferenc pápa látogatásával összefüggő forgalmi korlátozások miatt szombaton és vasárnap nem, de május 1-jén, a hétfői ünnepnapon ismét lezárják a pesti rakpart egy szakaszát.

Elképesztő halálos baleset

Nem lehet felkészülni minden veszélyforrásra. A fiatal motoros sem számíthatott rá, hogy gólyával ütközik.

...
2023.04.28. 11:58

Elképesztő halálos baleset

Nem lehet felkészülni minden veszélyforrásra. A fiatal motoros sem számíthatott rá, hogy gólyával ütközik.

Új buszok érkeznek Budapestre

Hamarosan 150 új autóbusz kezdi meg a munkát a főváros utcáin.

...
2023.04.28. 07:35

Új buszok érkeznek Budapestre

Hamarosan 150 új autóbusz kezdi meg a munkát a főváros utcáin.

Tovább kopnak

Az első negyedévben komoly mértékben csökkent az abroncsértékesítés Európában.

...
2023.04.27. 20:05

Tovább kopnak

Az első negyedévben komoly mértékben csökkent az abroncsértékesítés Európában.

Bringával vonaton, buszon

A MÁV-Volán Csoport a közöségi közlekedési eszközökön való kerékpárszállítási lehetőségek bővítésén munkálkodik.

...
2023.04.27. 16:04

Bringával vonaton, buszon

A MÁV-Volán Csoport a közöségi közlekedési eszközökön való kerékpárszállítási lehetőségek bővítésén munkálkodik.