2011.12.06, 21:47
Közlekedési szabályszegések következményei III.

Sok közlekedő nincs tisztában azzal, hogy a különböző közlekedési szabályszegések elkövetése milyen szankciókat vonhat maga után.

Cikksorozatunk eddig megjelent részeiben a figyelmeztetés, a helyszínbírság, valamint a szabálysértési, illetve büntetőjogi feljelentés főbb szabályait mutattuk be. A jelenlegi rész a vezetői engedély helyszíni elvételének, a járművezetéstől eltiltásnak, valamint a vezetői engedély visszaszerzése feltételeinek szabályait ismerteti.

A vezetői engedély helyszíni elvétele

A vezetésre jogosító okmányok helyszínen történő elvételének szabályait a közúti közlekedési igazgatási feladatokat meghatározó 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet tartalmazza. A vezetői engedély helyszíni elvételére a rendőr jogosult.

A rendőr a vezetői engedélyt a helyszínen elveszi, ha:

 a járművezető azzal gyanúsítható, hogy az alábbi három bűncselekmény egyikét elkövette: közúti veszélyeztetés (Btk. 186. §), közúti baleset által maradandó fogyatékosság, halál, kettőnél több ember halála, vagy halálos tömegszerencsétlenség okozása [Btk. 187. § (2) bekezdés], illetve a járművezetés ittas, vagy bódult állapotban (Btk. 188. §) bűncselekmény elkövetése,

 a járművezető a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt áll, vagy a közlekedési igazgatási hatóság a vezetői engedélyét jogerősen visszavonta,

 gyanú van arra, hogy a vezetői engedély hamis, meghamisították vagy azzal más módon visszaéltek,

A vezetői engedély elvétele a fenti esetekben kötelező érvényű, azaz ilyenkor az intézkedő rendőr nem mérlegelhet. A vezetői engedély elvételéről a járművezető átvételi elismervényt kap. Az elvett vezetői engedélyt a hatóság öt munkanapon belül küldi meg az elkövető lakhelye (tartózkodási helye) szerinti közlekedési igazgatási hatóságnak, ahol elrendelik a vezetési jogosultság szüneteltetését.

Járművezetéstől eltiltás a szabálysértési eljárásban

Ha a közúti szabálysértéseket meghatározó jogszabály ezt lehetővé teszi, jogsértés esetén a szabálysértési hatóság a pénzbírság kiszabása mellett, vagy önálló intézkedésként járművezetéstől való eltiltást alkalmazhat. Erre általában a jelentős kockázatú szabálysértések elkövetésekor kerül sor, mint pl. az elsőbbségi és előzési szabályok megsértése, vagy a vasúti átjárón áthaladás szabályainak a megszegése.

Az eltiltás feltétele, hogy a jármű vezetője a szabálysértést az „engedélyhez kötött” járművezetés szabályainak a megszegésével kövesse el. A járművezetéstől való eltiltás időtartama egy hónaptól egy évig terjedhet. Amennyiben a vezetői engedélyt a jogsértés miatt már a helyszínen elvették, úgy a visszavonás óta eltelt idő az eltiltás tartamába beszámít.

A járművezetés tilalma meghatározott járműkategóriára és járműfajtára is vonatkozhat. Ennek megfelelően, amennyiben az eltiltás kizárólag tehergépkocsira vonatkozik, úgy a vezetői engedély tulajdonosa személygépkocsit, vagy autóbuszt – amennyiben erre a jogosultsága kiterjed – továbbra is vezethet.

Járművezetéstől eltiltás a büntetőeljárásban

A járművezetéstől való eltiltásra a szabályértésekhez hasonlóan a büntetőeljárásban is van lehetőség, azzal a kitétellel, hogy a Btk. szerint azt is el lehet tiltani a járművezetéstől, aki a bűncselekmény elkövetéséhez járművet használ (pl. a lopás helyszínére rendszeresen gépkocsival érkezik). A járművezetéstől való eltiltás a büntetőeljárásban is vonatkozhat egy járműfajtára. Az eltiltás lehet határozott idejű, vagy végleges. A határozott idejű eltiltás időtartama egy és tíz év között terjedhet.

Véglegesen az tiltható el, akit a bíróság a járművezetésre alkalmatlannak nyilvánít. Erre általában akkor kerül sor, amennyiben a bíróság – a járművezető személyiségéből, vezetési magatartásból stb. adódóan – úgy ítéli meg, hogy az elkövető közúti forgalomban való részvétele fokozottan veszélyeztetné a közlekedés többi résztvevőjének a biztonságát.

A vezetői engedély visszaszerzésének feltételei

A vezetői engedély visszaszerzésének a feltételei alapvetően az elkövetett cselekménytől, valamint a helyszíni elvétel, ill. a visszavonás okától függnek. A vezetői engedély helyszínen történő elvétele esetén a vezetési jogosultság szüneteltetése a meghatározott bűncselekmények esetében a büntetőeljárás jogerős befejezéséig tart.

Amennyiben az eljáró hatóság jogerős határozatában az elkövetőt határozott időre tiltotta el a járművezetéstől (pl. kilenc hónapra), úgy a vezetői engedély visszaszerzésére csak az időtartam lejártát követően van mód.

Ha a járművezetőt más okból, pl. egészségi, vagy pályaalkalmassági szempontból minősítették alkalmatlannak, abban az esetben a vezetői engedélyét az „alkalmas” minősítésű igazolás közlekedési igazgatási hatóságnál történő bemutatása után szerezheti vissza.

A közúti előéleti pontrendszer keretében, a maximális pontszám (18 pont) elérésekor a vezetői engedélyt automatikusan hat hónapra vonják vissza, s a fél év a leadás napján veszi kezdetét.

 

Villanyozd fel magad!

Május 5-én, pénteken kezdődik és egész hétvégén tart az e-Mobility Show Budapest.

...
2023.05.04. 08:24

Villanyozd fel magad!

Május 5-én, pénteken kezdődik és egész hétvégén tart az e-Mobility Show Budapest.

Bővül a kerékpárosvilág

Május 6., szombattól újabb buszjáratokon lehet Budapesten kerékpárt szállítani.

...
2023.05.03. 18:25

Bővül a kerékpárosvilág

Május 6., szombattól újabb buszjáratokon lehet Budapesten kerékpárt szállítani.

Felfüggesztett rolizásért

Elektromos rollerrel is elkövethető az ittas járművezetés.

...
2023.05.02. 15:48

Felfüggesztett rolizásért

Elektromos rollerrel is elkövethető az ittas járművezetés.

Csak május elsején lesz sétarakpart

A Ferenc pápa látogatásával összefüggő forgalmi korlátozások miatt szombaton és vasárnap nem, de május 1-jén, a hétfői ünnepnapon ismét lezárják a pesti rakpart egy szakaszát.

...
2023.04.28. 19:43

Csak május elsején lesz sétarakpart

A Ferenc pápa látogatásával összefüggő forgalmi korlátozások miatt szombaton és vasárnap nem, de május 1-jén, a hétfői ünnepnapon ismét lezárják a pesti rakpart egy szakaszát.

Elképesztő halálos baleset

Nem lehet felkészülni minden veszélyforrásra. A fiatal motoros sem számíthatott rá, hogy gólyával ütközik.

...
2023.04.28. 11:58

Elképesztő halálos baleset

Nem lehet felkészülni minden veszélyforrásra. A fiatal motoros sem számíthatott rá, hogy gólyával ütközik.

Új buszok érkeznek Budapestre

Hamarosan 150 új autóbusz kezdi meg a munkát a főváros utcáin.

...
2023.04.28. 07:35

Új buszok érkeznek Budapestre

Hamarosan 150 új autóbusz kezdi meg a munkát a főváros utcáin.

Tovább kopnak

Az első negyedévben komoly mértékben csökkent az abroncsértékesítés Európában.

...
2023.04.27. 20:05

Tovább kopnak

Az első negyedévben komoly mértékben csökkent az abroncsértékesítés Európában.

Bringával vonaton, buszon

A MÁV-Volán Csoport a közöségi közlekedési eszközökön való kerékpárszállítási lehetőségek bővítésén munkálkodik.

...
2023.04.27. 16:04

Bringával vonaton, buszon

A MÁV-Volán Csoport a közöségi közlekedési eszközökön való kerékpárszállítási lehetőségek bővítésén munkálkodik.